Mersin-Tarsus-Gülek-Karboğazı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi

Mersin Metab Turizm Merkezleri

Tarsus İlçesi Gülek Mahallesine 13 km (5 km. asfalt, 8 km. stabilize) uzaklıkta yer alan Karboğazı kış sporlarının her çeşidinin yapılmasına müsait bir bölgedir. Uluslararası Kayak Federasyonu’nun (FIS) Alp Disiplini kayak yarışmalarında istemiş olduğu faktörlerin tamamına sahip bulunan Karboğazı 3.585 m.lik zirvesi ile 2000-3000 rakımları arasında bulunan 10 km.lik doğal kayak pisti, Ekim ayından Haziran ayına kadar 7-8 ay kaliteli kar tutma özelliği ile dağcıların, kayakçıların ve turizm yatırımcılarının cazibe merkezi olabilecek bir özelliğe sahiptir. Bölgenin I. Etap alanı 3.573 ha.’dır. II. Etap alanı 7950 ha olup toplam alanı 11.523 ha ‘dır. Uygulama planları çalışmaları devam etmektedir.

Mersin -Tarsus Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi

Mersin Metab Turizm Merkezleri

Bölge alanı toplam 2383 ha’dır. Bunun 1.534 ha orman, 246 ha hazine, 600 ha şahıstır. Tarsus Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi yatırımcılara 7 600 yatak kapasitesi, 2 golf alanı, 1 kayak merkezi, 1 sağlıklı yaşam merkezi ve 1 günübirlik tesis 31.03.2010 yılında tahsis edilmiştir. Ancak Bakanlıkça tahsisler iptal edilmiştir. Yatırımcılar yürütmeyi durdurma kararı almışlardır.

Silifke-Narlıkuyu-Akyar Turizm Merkezi

Mersin Metab Turizm Merkezleri

Narlıkuyu-Akyar Turizm Merkezi, Mersin İli, Silifke İlçesi’nin 20 km doğusunda, Kız Kalesine 5 km uzaklıkta yer almakta olup Narlıkuyu yerleşimi, Cennet ve Cehennem Obruklarını, Astım-Dilek Mağarasını içine almaktadır. Toplam alanı 1.046 ha.’dır. Bunun 61 ha’ı orman, 288 ha’ı hazine, 62 ha’ı şahıs arazisi, 635 ha’ı yol ve dere olarak tescil dışı alandır. Bölgenin 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı tamamlanmış olup, uygulama planlamasına geçilmesi için marjinal tarım alanlarıyla ilgili sorunun çözülmesi gerekmektedir.

Silifke-Taşucu-Boğsak Turizm Merkezi

Mersin Metab Turizm Merkezleri

Taşucu – Boğsak Turizm Merkezi, İl merkezine 90 km. uzaklıkta bulunmakta olup, Silifke İlçesi Taşucu Mahallesinin batısından başlayarak kıyı kesimi boyunca devam etmekte ve Boğsak yerleşmesini içine alıp Tahta Koyu’na kadar uzanmaktadır. Toplam alanı 1.159 ha.’dır. Bunun 888 ha’ı orman, 158 ha’ı 2A alanı, 11 ha.’ı 2B alanı, 6 ha’ı hazine, 96 ha’ı şahıs arazisidir. Bölgenin 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı onaylanmış olup, uygulama planlarının yapımına geçilecektir.

Silifke-Kargıcık Turizm Merkezi

Mersin Metab Turizm Merkezleri

Silifke ilçesinin 39 km. güney batısında yer almaktadır. 72 ha alanın tümü orman mülkiyetindedir. Planlanan alanda 900 yatak kapasitesi hedeflenmektedir. Planlama çalışmaları sonuçlanmak üzeredir.

Silifke-Ovacık Turizm Merkezi

Mersin Metab Turizm Merkezleri

Silifke ilçesinin 40 km. güney batısında Yeşilovacık Mahallesindedir. 95 ha genişliğindeki alan tümüyle orman mülkiyetindedir. Planlanan alanda 9.500 yatak kapasitesi hedeflenmektedir. Planlama çalışmaları sonuçlanmak üzeredir.

Gülnar-Ortaburun Tepesi Mevkii Turizm Merkezi

Mersin Metab Turizm Merkezleri

Gülnar ilçesinin güneyinde yer almaktadır. Toplam alanı 91 ha.’dır. Bunun 53 ha’ı orman, 2 ha’ı 2B alanı, 22 ha’ı şahıs arazisi, 14 ha’ı yol ve dere olarak tescil dışı alan’dır. Planlanan alanda 2.500 yatak kapasitesi hedeflenmektedir. Bölgenin planlama çalışmaları sonuçlanmak üzeredir.

Anamur- Melleç Turizm Merkezi

Mersin Metab Turizm Merkezleri

Anamur ilçesinin 25 km. batısında yer almaktadır. Havaalanı bulunan Antalya’nın Gazipaşa ilçesine uzaklığı ise 54 km.’dir. Toplam alanı 30 ha.’dır. Bunun 9 ha’ı orman, 4 ha’ı 2B alanı, 3 ha’ı hazine, 9 ha’ı şahıs arazisi, 5 ha’ı yol ve dere olarak tescil dışı alan’dır. Bu alanda plan ile 1.000 yatak kapasitesi hedeflenmektedir. Bölgenin planlama çalışmaları sonuçlanmak üzeredir.