14.05.2018 tarihinde yayınlandı - 445 kez okundu

Mersin ve Çevresi Turizm Alanı Alt Yapı Hizmet Birliği (METAB) toplantısı, Birlik Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin KOCAMAZ Başkanlığında yapıldı.

Mecliste ‘’Bir önceki Meclis toplantı özet tutanağının doğruluğuna, 2017 yılı Faaliyet Raporunun kabulüne, 2017 yılı Gelir- Gider kesin hesabının kabulüne karar verildi.

Encümen üyeliklerinin gizli oy seçimi ile Gülnar Belediye Başkanı Ahmet GÜNEL, Çamlıyayla Belediye Başkanı İsmail TEPEBAĞLI, Silifke Belediyesi Meclis Üyesi Mevci ARSLAN ve Turizmci Ozan BÜYÜKGÖÇER üyeliğine seçildi.

Bütçe Plan İhtisas Komisyon Üyeliklerinin seçimi yapılan oylama sonucunda Bozyazı Belediye Başkanı Mehmet BALLI, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi M.Özgür SANAL ve Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Mehmet TOPKARA mevcudun tamamının oyunu alarak Bütçe İhtisas Komisyon üyeliklerine seçildi.

20.01.2018 tarih ve 2017/11140 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile (6) Turizm Merkezinin isimlerinin Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi olarak değiştirilmesi nedeniyle Tüzükteki ilgili maddelerin ekteki şekliyle değiştirilmesine karar verildi.

Çukurova Kalkınma Ajansının çağrısına istinaden Turizm konusunda ‘’Kilikya Kültür Yolları’’ proje sahibi, Anemurium küçük hamam Restorasyon projesine de eş finansman ortağı olarak yer alınmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

14 MAYIS 2018 MECLİS KARARLARI