15.11.2021 tarihinde yayınlandı - 297 kez okundu

5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’nun 11. maddesi ile Mersin ve Çevresi Turizm Alanı Alt Yapı Hizmet Birliği Tüzüğü’nün 11. maddesi hükümlerine göre; Birlik Meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 18.11.2021 Perşembe günü saat 14.00’de Toroslar Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezinin Konferans Salonunda, bu toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda 19.11.2021 CUMA GÜNÜ SAAT 14.00’DE  TOROSLAR BELEDİYESİ YUNUS EMRE KÜLTÜR MERKEZİNİN KONFERANS SALONUNDA mutat toplantısını gerçekleştirecektir. DUYURULUR.

            GÜNDEM :

  1. Açılış ve yoklama.
  2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması.
  3. Bir önceki birleşime ait tutanak özetinin görüşülmesi.
  4. Birliğimizin 2022 yılı taslak Çalışma ve İş Programının görüşülmesi.
  5. Birliğimizin 2022 yılı Gelir-Gider taslak bütçesinin görüşülmesi.
  6. 09-12 Şubat 2022 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek olan “Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT)” na, 09-13 Mart 2022 tarihleri arasında Almanya’da gerçekleştirilecek olan “ITB Berlin Uluslararası Turizm Fuarı” na ve 15-17 Mart 2022 tarihleri arasında Rusya’da gerçekleştirilecek olan “MITT Moscow 27. Moskova Turizm Fuarı” na METAB olarak katılım sağlanması, katılımcı isimlerinin belirlenmesi için Birlik Encümenine yetki verilmesi ve katılım harcamalarının Birliğimiz bütçesinden karşılanmasına ilişkin teklifin görüşülmesi.
  7.  Dilek ve temenniler.