2018 YILI GELİR- GİDER BÜTÇESİ | Mersin ve Çevresi Turizm Alanı Altyapı Hizmet Birliği