2018 YILI GELİR BÜTÇESİ | Mersin ve Çevresi Turizm Alanı Altyapı Hizmet Birliği