06.12.2016 tarihinde yayınlandı - 1926 kez okundu

KURUMSAL
SINIFLANDIRMA
FONKSİYONEL 
SINIFLANDIRMA
FİNANS
 TİPİ
EKONOMİK
 SINIFLANDIRMA
2017 GİDER BÜTÇESİ TUTAR
48 33 04 06                   METAB 6.100.000,00
        01                 GENEL KAMU HİZMETLERİ 6.100.000,00
          1                 6.100.000,00
            1               6.100.000,00
              00             6.100.000,00
                5         MAHALLİ İDARELER 6.100.000,00
                  01       PERSONEL GİDERLERİ 250.000,00
                    2     SÖZLEŞMELİ PERSONEL GİDERİ 45.000,00
                      1   Ücretler 20.000,00
                        01 657 4/B sözleşmeli personel ücretleri  20.000,00
                      2   Zamlar veTazminatlar 5.000,00
                        1 657 4/B sözleşmeli personel zam ve taz. 5.000,00
                      03   Ödenekler 10.000,00
                        01 Sözleşmeli Personel Ödenekleri 10.000,00
                      04   Sosyal Haklar 5.000,00
                        01 Sözleşmeli Personel Sos. Hakları 5.000,00
                      09   Diğer Giderler 5.000,00
                        01 Sözleşmeli Personel Diğer Giderleri 5.000,00
                    5     DİĞER PERSONEL GİDERİ 150.000,00
                      1   Ücret ve Diğer Ödemeler 120.000,00
                        55 Birlik Meclis Üyelerine Yapılan  50.000,00
                        90 Diğer Personel Gideri 70.000,00
                  02       SOSYAL GÜVENLİK PİRİM ÖDEMELERİ 15.000.00
                    02     SÖZLEŞMELİ PERSONEL 15.000,00
                      06   Sosyal Sigortalar Kurumuna 15.000,00
                        01 Sosyal Sigortalar Kurumuna Pirim Ödemeleri 10.000,00
                  03       MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 4.100.000,00
                    2     TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 200.000,00
                      1   Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 85.000,00
                        01 Kırtasiye Alımları 15.000,00
                        02 Büro malzemesi Alımları 5.000,00
                        03 Periyodik Yayın Alımları 10.000,00
                        05 Baskı ve Cilt Giderleri 50.000,00
                        90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 5.000,00
                      2   Su ve Temizlik Malzemesi Alımları 10.000,00
                        01 Su Alımları 5.000,00
                        02 Temizlik Malzemesi Alımları 5.000,00
                      3   Enerji Alımları 55.000,00
                        02 Akaryakıt ve Yağ Alımı 50.000,00
                        03 Elektrik Alımları 5.000,00
                      04   Yiyecek İçecek Alımı 4.000,00
                        01 Yiyecek Alımı 2.000,00
                        02 İçecek Alımı 2.000,00
                      05   Giyim Kuşam Malzemeleri 1.000,00
                        03 Tören malzemesi Alımı 5.000,00
                      9   Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları 5.000,00
                        90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 5.000,00
                    3     Yolluklar 100.000,00
                      1   Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu 15.000,00
                        1 Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu 15.000,00
                      3   Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu 60.000,00
                        1 Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu 60.000,00
                    4     Görev Giderleri 2.260.000,00
                      2   Yasal Giderler 3.000,00
                        4 Mahkeme Harç ve Giderleri 2.000,00
                        90 Diğer Yasal Giderler 1.000,00
                      3   Ödenecek vergi Giderleri 2.000,00
                        01 Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler 2.000,00
                      4   Kültür Varlıkları Alımı ve Koruması Giderleri 1.000.000,00
                        01 Arkeolojik Kazı Giderleri 500.000,00
                        02 Resterasyon ve yenileme Gideri 720.000,00
                    5     HİZMET ALIMLARI 1.774.000,00
                      1   Müşavir Firma Ve Kişilere Ödemeler 1.665.000,00
                        01 Etüt Proje Bilirkişi Eksp. Giderleri 100.000,00
                        02 Araştırma Geliştirme Giderleri 50.000,00
                        03 Bilgisayar Hizmet Alımı 5.000,00
                        04 Müteahitlik Hizmetleri 850.000,00
                        05 Harita Yapım ve Alım Gideri 500.000,00
                        06 Enformasyon ve Raporlama Gideri 100.000,00
                        08 Temizlik Hizmeti Alım Gideri 60.000,00
                      2   Haberleşme Giderleri 21.000,00
                        01 Posta ve Telgraf Giderleri 10.000,00
                        02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 5.000,00
                        03 Bilgiye Abonelik Giderleri 5.000,00
                        90 Diğer Haberleşme Giderleri 1.000,00
                      3   Taşıma Gideri 5.000,00
                        03 Yük Taşıma Gideri 3.000,00
                        04 Geçiş Ücretleri 2.000,00
                      4   Tarifeye Bağlı Ödemeler 23.000,00
                        01 İlan Giderleri 20.000,00
                        02 Sigorta Gideri 2.000,00
                        90 Diğer Hizmet Alımları 1.000,00
                      5   Kiralar 56.000,00
                        01 Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiraları 5.000,00
                        02 Taşıt Kiralaması Gideri 50.000,00
                        05 Hizmet Binası Kiralaması Gideri 1.000,00
                      9   Diğer Hizmet Alımları 15.000,00
                        3 Kurslara Katılım Gideri 15.000,00
                    6     TEMSİL VE TANITMA GİDERİ 1.000.000,00
                      1   Temsil Gideri 100.000,00
                        01 Temsil Ağırlama Gideri 100.000,00
                      2   Tanıtma Gideri 900.000,00
                        1 Tanıtma, Tören Fuar Org.Gideri 900.000,00
                    7     MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAK.VE  59.000,00
                      1   Menkul Mal Alım Giderleri 48.000,00
                        01 Büro Ve İşyeri Mal Ve Malzeme Alımları 20.000,00
                        02 Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları 20.000,00
                        03 Avadanlık Ve Yedek Parça Alımları 1.000,00
                        04 Yangından Korunma Malzeme Alımları 2.000,00
                        90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 5.000,00
                      2   Gayri maddi Hak Alımı 10.000,00
                        1 Bilgisayar Yazılım Alımları 10.000,00
                      3   Bakım ve Onarım Giderleri 1.000,00
                        02 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 1.000,00
                    8     GAYRİ MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 2.000,00
                      1   Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri 2.000,00
                        01 Büro Bakım ve Onarım Giderleri 1.000,00
                        90 Diğer Hizmet Binası Bakım Ve Onarım Giderleri 1.000,00
                  06       MAMÜL MAL ALIMLARI 280.000,00
                    1     Taşıt Alımı 80.000,00
                      4   Taşıt Alımı 80.000,00
                        1 Kara Taşıtı Alımı 80.000,00
                    4     GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIR 200.000,00
                      3   Bina Alımı ve Kamulaştırma 200.000,00
                        01 Bina Alımı ve Kamulaştırma Gideri 200.000,00
                  09       YEDEK ÖDENEK 305.000,00
                    6     Yedek Ödenek 305.000,00
                      1   Yedek Ödenek 305.000,00
                        1 Yedek Ödenek 305.000,00