2016 YILI ÇALIŞMA VE İŞ PROGRAMI | Mersin ve Çevresi Turizm Alanı Altyapı Hizmet Birliği