15.11.2017 tarihinde yayınlandı - 1181 kez okundu

SÜREKLİ İŞÇİ KADROSU GEÇİŞ SINAVINA HAK KAZANANLAR LİSTESİ

4 Aralık 2017 Tarihli Resmi gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun hükmünde Kararname ve 01.01.02018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında çalıştırılmaka olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. ve 24.maddelerin uygulanmasına dair usul ve esasları belirlendiği tebliğde belirtilen kriterler dahilinde yapılan ön inceleme ve esas inceleme sonucunda kabul edilen kişi listesi aşağıda gösterilmiştir.      

Kişinin çalışma alanına göre sözlü olarak yapılacak olan sınav tarihi daha sonra duyurulacaktır.

 

SIRA NO TC KİMLİK NO ADI SOYADI TC KİMLİK NO BAŞVURU DURUMU
1 19016096822 Sıla ÖZ 19016096822 KABUL

 

 

*METAB MECLİS TOPLANTISI

2017 yılı Kasım ayı Olağan Meclis toplantısı, 17 Kasım 2017 Cuma günü 15:00'da Kongre ve Sergi Sarayı 1 nolu salonda yapılacaktır.

TOPLANTI GÜNDEMİ

1- Yoklama,

2-  Saygı Duruşu,

3- Bir Önceki Meclis Tutanak Özetinin Okunması,

4- 2018 Yılı Çalışma ve İş Programının Görüşülmesi,

5- 2018 Yılı Gelir- Gider Bütçesinin Görüşülmesi,

6- Çamlıyayla Belediye Başkanlığı’nın “İğne Oyası” projesinin, ortak proje olarak uygulamasına ilişkin teklifinin görüşülmesi,

7- Dilek ve Temenniler,

8- Kapanış.

 

METAB MECLİS TOPLANTISI

21 KASIM  2016 Pazartesi günü saat 15:30'da, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı  1  No'lu Toplantı Salonunda METAB MECLİS TOPLANTISI yapılacaktır.

 

METAB MECLİS TOPLANTISI

13 MAYIS 2016 Cuma günü saat 16:00 Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı  1  No'lu Toplantı Salonunda METAB MECLİS TOPLANTISI yapılacaktır.

 

BİRLİĞİMİZİN MECLİS TOPLANTISI YAPILACAKTIR.

12 Kasım 2015 Perşembe günü saat 16.00'da, Kongre ve Sergi Sarayı 1 nolu salonda Birliğimizin Meclis Toplantısı yapılacaktır.